عایق کاری و آب بندی

آب بندی یکی از مهمترین و عمده ترین مسائلی است که ساختمانهای نسبتا قدیمی و حتی جدید با آن سرو کار دارند. کوچکترین سهل انگاری در آب بندی میتواند تبعات جدی برای ساختمان و آسایش ساکنین آن بهمراه داشته باشد.

عایق کاری و آب بندی
عایق کاری و آب بندی

همانطور که اشاره شده آب بندی یکی از مهمترین مسائل در اجرای اغلب پروژه های ساخت و ساز اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره است و نیازمند تخصص و تجربه !

تجربه بیست ساله ما و مراجعات و تماس متعدد در رابطه با آب بندی و عایق کاری بخوبی نشان میدهد که این مسئله آسایش و کارآیی یک ساختمان را تا چه اندازه میتواند تحت تاثیر قرار دهد. تفاوتی ندارد که کدام قسمت از ساختمان بدرستی آب بندی نشده باشد، مهم اینست که در اولین فرصت باید مشکلات را مرتفع کنید تا با مشکلات جدید و هزینه های بیشتر مواجه نشوید!

گروه پیمانکاری بهنام حاج منوچهری خدمات آب بندی و عایق کاری خود را با بالاترین کیفیت ممکن و هزینه ای غیر قابل رقابت به شرح ذیل ارائه مینماید.

عایق کاری و آب بندیعایق کاریعایق کاری بامعایق کاری ساختمانعایق کاریاجرای عایق رطوبتی